SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Observatori de sostenibilitat i religions

SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Qui som?

Aquest projecte ha sorgit per la confluència d’interessos d’acadèmics provinents de diferents àmbits. Ens hem reunit experts en dret i religió, filosofia, sociologia, teologia amb educadors experts en sostenibilitat. Hem consensuat la metodologia, dialogat i après sobre els mateixos conceptes sobre els que hem fet la recerca com el desenvolupament sostenible o la sostenibilitat integral. Conceptes holístics que quan s’aborden només des d’una perspectiva sovint es cau en un reduccionisme.

L’equip de recerca ha estat format per un total de 9 investigadors i ha comptat amb la col·laboració d’un becari i un professional extern. La riquesa del grup ha estat la seva diversitat i interdisciplinarietat. L’equip es composa de membres de tres grups de recerca, que ja tenien ja una certa trajectòria de treball conjunt:

a) Grup Interuniversitari Drets Culturals i Diversitat (GIDD), de la Universitat de Barcelona (Grup de Recerca Emergent reconegut per AGAUR en la convocatòria SGR de 2009), del qual fan part la Dra. Montserrat Gas Aixendri, Coordinadora d’aquest Projecte, la Dra. Francisca Pérez-Madrid i la Dra. M. Jesús Gutiérrez del Moral.

b) Grup Sostenibilitat i Responsabilitat social Universitària (SIRSU), de la Universitat Internacional de Catalunya (presentat com a Grup de Recerca Consolidat a la convocatòria de 2013 de SGR Agaur): És IP del Grup la Sílvia Albareda Tiana i fan part el Dr. Salvador Vidal Ramèntol i la professora Eva Perdiguer Florido.

c) La Càtedra de Ciència, Religió i Cultura, de la Universitat Internacional de Catalunya, de la qual n’és Director el Dr. Josep Corcó Juviñá i n’és col·laborador en Joan Hernàndez Serret, professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya.