SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Observatori de sostenibilitat i religions

SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Mapa d’actuacions – Església Catòlica

ESGLÉSIA CATÒLICA

Dimensió socio-cultural

 

DSC-DH

DSC-DCE

DSC-PS

DSC-I

DSC-S

DSC-G

Dimensió ambiental

 

DA

Dimensió econòmica

 

DE-RP

DE-RSC

DE-ES