SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Observatori de sostenibilitat i religions

SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Mapa d’actuacions

L’esquema que mostra les àrees prioritàries segons les tres grans dimensions de la sostenibilitat és el següent:

Captura de pantalla 2016-02-03 a las 12.03.24

Resultats de les dades extretes a les webs de les entitats religioses:

 • Església Catòlica
 • Les Esglésies Protestants
  • Esglésies Evangèliques
  • Església Adventista
 • Esglésies Orientals
  • Església Ortodoxa
  • Església Copta
 • Islam
 • Judaisme
 • Església Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (Mormons)
 • Testimonis Cristians de Jehovà
 • Fe Baha’í
 • Hinduisme
  • Hinduisme Advaita
  • Hare Krixna
 • Sikhisme
 • Budisme
 • Taoisme

S’ha realitzat la selecció de paraules, o conceptes que les defineixen, en les webs de les entitats religioses, de cada un dels àmbits prioritaris, segons els següents significats:

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL: fa referència a la perspectiva sociocultural i inclou:

 • Drets humans de les tres generacions: a) civils i polítics; b) econòmics, socials i culturals i c) solidaritat. En aquest àmbit s’han enregistrat les activitats relacionades amb les promoció dels drets humans com; dret a la vida; ajuda la gent gran; protecció a la família cursos prematrimonials i protecció al menor.
 • Diversitat cultural i Educació: En aquest àmbit s’han enregistrat les activitats relacionades amb la promoció de la diversitat cultural l’educació científica i aquestes són: totes les activitats que promouen la interculturalitat i el viure en una societat multicultural; el diàleg interreligiós; formació cultural; formació teològica; dret a l’educació i totes les activitats d’esplais per a joves.
 • Pau i seguretat humana: Promoció i educació per a la pau i el diàleg com a via de resolució de conflictes. Les activitats comptabilitzades en aquest àmbit estan vinculades amb: la promoció de la pau i la tolerància, tasques d’acompanyament a presos i cursos de relaxació mental com a tècniques que faciliten la concentració mental i el respecte a els altres.
 • Igualtat: No discriminació per raons de sexe, classe social, cultura, religió o estat de salut. Les activitats registrades estan vinculades amb: la defensa dels drets de les dones; cursos de formació per a dones; ajuda a dones maltractades; ajuda a dones obligades a prostituir-se i educació inclusiva.
 • Salut: Promoció i educació de la salut; factors que determinen nivells saludables de vida; seguretat alimentaria i nutrició; qualitat i serveis sanitaris; condicions promotores del estat físic i emocional saludable; prevenció del VIH/SIDA. Les activitats registrades en aquest àmbit són: assistència mèdica; assistència hospitalària; ajuda als malalts mentals; ajuda als discapacitats; ajuda a drogoaddictes i alcohòlics i cursos de pilates i ioga.
 • Governança: Democratització social: transparència, debats lliures, llibertat d’opinió, participació ciutadana; responsabilitat ètica; principis i valors ètics. Aquest àmbit té un caire més polític i en l’anàlisi de les activitats realitzades per les entitats religioses, la única vinculada amb algun dels punts que inclou la governança és la formació en valors.

DIMENSIÓN AMBIENTAL: fa referència a la perspectiva mediambiental o ecològica i inclou:

 • Recursos naturals: Conservació, protecció i ús sostenible dels recursos naturals (aigua, aliments, utilització de les terres i protecció del sòl) indispensables per a la vida; protecció dels ecosistemes i de la biodiversitat; conservació del medi natural; boscos; oceans i mars; protecció del medi marí i pesca.
 • Mitigació del canvi climàtic associat a l’escalfament global: Promoció i ús de les energies renovables; us sostenible de l’energia; transport sostenible; reducció de les petjada ecològica.
 • Transformació rural: adaptació d’inversions i activitat educativa a la diversitat i necessitats de les situacions rurals.
 • Urbanisme sostenible: les ciutats, les amenaces i oportunitats de noves realitats socials, econòmiques i mediambientals; habitatge i turisme sostenible; utilització adient de les terres; evitar les condicions de marginació urbana.
 • Problemàtica ambiental global, regional i local. Prevenció i mitigació de catàstrofes ecològiques; influencia i intervenció humana en el medi ambient; educació ambiental per evitar qualsevol tipus d’abús o contaminació de recursos; programes eficaços de reducció de residus, reciclatge i reutilització.

DIMENSIÓ ECONÓMICA: fa referència a la perspectiva d’una economia ecològica en el context del desenvolupament sostenible i a la eradicació de la pobresa. Aquesta dimensió inclou:

 • Pobresa: Reducció de la pobresa i eradicació de la fam. Implementació de nivells de formació que contribueixin a la creació de la riquesa de forma ètica. En aquest àmbit s’han inclòs les activitats d’ajuda i col·laboració material per sortir de situacions de pobresa extrema com són: donació de roba; ajuda a l’habitatge; repartiment d’aliments; menjadors socials i ajuda en sentit global a persones pobres.
 • Responsabilitat social corporativa: promoció de l’ocupació i del treball decent i sistemes de equitat i seguretat social. Les activitats vinculades amb aquest àmbit són: ajuda a la inserció laboral i ajuda a trobar feina als joves.
 • Economia sostenible: harmonitzar les necessitats del mercat amb la protecció ambiental i l’equitat social; producció i consum responsables; promoció d’una economia ecològica. En aquest àmbit, molt poc treballat des de les entitats religioses, s’ha comptabilitzat algun ítem quan de forma general es considerava el concepte d’economia sostenible.