SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Observatori de sostenibilitat i religions

SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Testimonis Cristians de Jehovà

3.7 Testimonis Cristians de Jehovà

3.7.1 Contextualització històrica

Els Testimonis de Jehovà són un grup religiós amb vinculacions cristianes i característiques específiques com ara el mil·lenarisme (entenen aquests com la creença en el Regne de Déu en mans de Jesús), la no creença trinitària i el seu caire no ecumènic. Es consideren una restauració del cristianisme primitiu, amb una comprensió de la Bíblia original i diversa de la resta de branques del cristianisme. L’actual organització dels Testimonis de Jehovà va començar a les acaballes del segle XIX, quan un petit grup d’estudiants de la Bíblia -provinents de diferents confessions religioses- de prop de Pittsburgh, Pensilvània (EUA), va començar a analitzar metòdicament les Sagrades Escriptures. En aquest grup hi havia Charles Taze Russell, al qual es considera fundador de la institució religiosa. Nascut en una família presbiteriana, Russell, interessat per l’estudi de la Bíblia, va formar amb un grup d’amics una congregació d’estudi de les Escriptures, els membres de la qual s’identificaven com a Estudiants de la Bíblia. El juliol de 1879 es va publicar el primer número de la revista Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (La Torre de Guaita de Sió i Herald de la Presència de Crist, coneguda ara en anglès com The Watchtower (La Torre de Guaita), la qual és fins avui la seva publicació més coneguda.

El 1909, quan l’organització ja havia aconseguit projecció internacional, la seu central de la Societat es va traslladar a Brooklyn (Nova York), on encara roman. El 1914 es va crear la primera entitat legal fora dels Estats Units, a la sucursal de la Gran Bretanya: l’Associació Internacional d’Estudiants de la Bíblia. Entre el 1917 i el 1940 van realitzar canvis importants en l’organització. La seva estructura es va centralitzar i els seus mètodes ensenyança es van regularitzar al màxim.

Els Testimonis de Jehovà segons dades seves, estan presents en 239 països, tot i que en cap d’ells constitueixen un grup nombrós o majoritari. A diferència d’altres confessions cristianes, que comptabilitzen els seus membres batejats, els Testimonis de Jehovà compten només els “publicadors” o predicadors actius. El nombre de simpatitzants es mostra en els assistents a la seva reunió anual, la Commemoració de la mor de Jesucrist. D’acord amb les seves dades, l’any 2014 van participar a aquesta reunió 19,95 milions de persones. Les xifres actuals d’aquest grup religiós són les següents:

  • Països i territoris on són actius: 239.
  • Congregacions: 115.416.
  • Testimonis de Jehovà actius en la seva predicació: 8,2 milions.
  • Assistents a la seva Commemoració de la mort de Jesús: 19,95 milions.
  • Idiomes en què s’editen bíblies i altres publicacions: 700.
  • Quantitat de bíblies publicades en 125 idiomes: 210 milions.

Estan organitzats en congregacions, cadascuna de les quals està supervisada per un consell d’ancians. Els ancians no són una classe clerical ni reben un sou. No demanem el delme ni fan col·lectes als llocs de reunió. Totes les activitats estan finançades per donacions voluntàries. Un dels trets característics d’aquesta institució religiosa és la seriositat a partir de la qual s’estructura. Compta amb un sistema organitzatiu piramidal diferent a l’estructura d’altres grups cristians. Un conjunt de congregacions constitueixen un circuit (els circuits depenen d’una sucursal i múltiples sucursals esdevenen una zona); diversos circuits formen un districte. Cadascuna d’aquestes agrupacions compta amb un superintendent, que és la persona encarregada de coordinar i supervisar les activitats cada congregació, d’aquesta manera s’aconsegueix una unitat de criteri i ensenyament arreu del món. Totes les zones depenen del Cos de Govern, format per un comitè vitalici d’onze homes, amb un president. Per sobre d’aquest Cos de Govern i d’aquest president que pot prendre tot tipus de decisions, continua la jerarquia, diuen, però es tracta d’una jerarquia intangible. A nivell mundial hi ha un Consell Rector, format per un petit grup de membres experimentats que serveixen a la seu central, i dóna pautes i instruccions als testimonis de Jehovà d’arreu del món, mitjançant les sucursals.

3.7.2 Implantació a l’Estat espanyol i a Catalunya

Abans de donar algunes dades sobre la implantació al territori de l’Estat espanyol i de Catalunya caldria destacar dues característiques d’aquest grup religiós: a) en primer lloc la seva tendència a la diversificació i a la dispersió: mentre altres confessions minoritàries tendeixen a concentrar-se en pocs llocs i a formar comunitats nombroses, els testimonis de Jehovà es caracteritzen per la seva dispersió territorial en comunitats relativament petites; b) en segon lloc, el respecte per la cultura i els costums del país on es radiquen, sense fomentar l’assimilació dels conversos. La presència dels primers Testimonis de Jehovà a l’Estat espanyol data de la segona dècada del segle XX. A finals dels anys quaranta només hi havia grups molt reduïts a Madrid i Barcelona. La primera sala del regne dels testimonis de Jehovà es va obrir el 7 de Febrer de 1971, al carrer Astúries de Barcelona. Van ser els primer objectors de consciència davant el règim franquista i per aquesta raó molts joves Testimonis de Jehovà van ser empresonats, alguns d’ells per més d’una dècada. Des d’aleshores, el creixement del grup ha estat constant, amb unes taxes superiors a les de qualsevol altra confessió minoritària i que només en temps recents ha començat a davallar. En qualsevol cas, aquesta institució religiosa està present avui a totes les comunitats autònomes espanyoles sense excepció i a l’any 1999 tenia 1300 congregacions i cent mil publicacions. La seu central dels Testimonis de Jehovà a Espanya es troba a Madrid.

Segons les dades que apareixen al seu anuari, l’any 2014 hi havia 1.545 congregacions, 112.493 publicadors –membres actius– i 2.440 estudiants de la Bíblia es van batejar.

A Catalunya hi ha al voltant de 300 salons del regne amb un total d’uns 40.000 membres. No són, com altres tradicions religioses, centralistes en el sentit que s’ubiquen exclusivament o bàsicament a Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó que són presents a quasi totes les comarques catalanes. Són inscrits al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia des del 1970.  Tenen el reconeixement de “notori arrelament” a l’Estat espanyol des del 29 de Juny 2006 (art. 7 LOLR). Els testimonis de Jehovà són la institució cristiana amb més punts de culte a Espanya després de l’Església catòlica. Les onades d’immigrants internacionals a partir de la dècada dels 90, procedents de països on la seva fe està més consolidada, els ha permès créixer ràpidament a Espanya.

3.7.3 Bases doctrinals sobre l’acció social i la sostenibilitat

Els Testimonis de Jehovà segueixen els ensenyaments de Jesús i imiten els apòstols. A continuació es presenta un resum de les seves creences més importants i que de manera més o menys directa tenen a veure o influeixen en la seva actitud de front a l’acció social i a la sostenibilitat.

Adoren l’únic Déu verdader, el Creador totpoderós, que es diu Jehovà. És el Déu d’Abraham, Moisès i Jesús segons la Bíblia. Creuen que Déu ha inspirat la Bíblia. Les creences es basen en els seixanta-sis llibres de la Bíblia, que inclouen l’Antic Testament i el Nou Testament. Reconeixen que n’hi ha parts escrites en llenguatge figurat o simbòlic i no s’han de prendre al peu de la lletra.

Segueixen l’ensenyament i l’exemple de Jesús, al qual consideren, com tots els cristians, Salvador i el Fill de Déu. Consideren però, a diferència de les altres branques del cristianisme que Jesús no és el Déu totpoderós i que no hi ha cap base bíblica per creure en la Trinitat. Jehovà, Jesucrist i els àngels fidels viuen a la regió espiritual. El sacrifici de rescat de Jesús allibera del pecat i la mort. Per beneficiar-nos d’aquest sacrifici, no només s’ha de tenir fe en Jesús, sinó que també s’ha de canviar l’estil de vida i batejar-se. Amb les obres es demostra que es té una fe forta. No es pot guanyar la salvació per un mateix, sinó que és Déu qui la dóna. Segons el seu estudi de la Bíblia (llibre de l’Apocalipsi), un grup de 144.000 persones ressuscitaran al cel per regnar amb Jesús.

Creuen en el regne de Déu com a govern real al cel que substituirà els governs humans i durà a terme el propòsit de Déu per a la Terra. I això ho farà ben aviat, ja que segons la seva interpretació de les Escriptures i de les profecies bíbliques, estem vivint en «els darrers dies». Així, només els qui estaran dins l’organització dels Testimonis de Jehovà seran salvats per Déu en el Dia del Judici Final. Des de la seva fundació han predit la fi del món nombroses vegades. Actualment consideren que la fi del sistema actual pot arribar en qualsevol moment i que per tant han d’estar atents als successos actuals i donar a conèixer les seves creences perquè es pugui salvar el major nombre de persones. Creuen que el Regne de Déu, en mans de Jesucrist, vindicarà el dret de Jehovà a governar sobre tota la Creació i que la Terra esdevindrà un paradís on viuran eternament totes les persones que visquin en harmonia amb Jehovà.

En considerar que estan vivint en els darrers dies, centren les seves vides a aconseguir l’aprovació divina. Per aquest motiu veuen els estudis i l’èxit en el sistema com una cosa secundària. Avui dia, donats els creixents requisits per part del mercat de treball per aconseguir ocupació, es considera que això pot resultar imprescindible, i cada vegada més membres escullen estudiar una carrera.

No veneren la creu ni cap altra imatge. Alguns aspectes de la seva adoració són els següents: Oració a Déu; lectura i estudi de la Bíblia; es reuneixen per orar, estudiar la Bíblia, cantar, expressar la fe i animar els companys de creença i altres persones; les bones notícies del Regne; ajuden les persones que ho necessiten; construeixen i mantenen les Sales del Regne i altres edificis que s’utilitzen per donar empenta a l’obra mundial d’educació bíblica; ajudem en cas de desastre.

Cada Testimoni assisteix dues vegades per setmana a les reunions que tenen lloc a les Sales del Regne, reunions religioses on els assistents comenten temes bíblics i reben instrucció sobre com aplicar a la seva vida els principis de la Bíblia i compartir amb altres persones la seva fe. No acudir a aquestes reunions no comporta l’expulsió. A banda d’això, acudeixen a “estudis bíblics” organitzats en domicilis particulars i, segons el missatge que va deixar Jesús, dediquen diverses hores la setmana al proselitisme, allò que anomenen “predicació” del Regne de Déu. Arreu del món, tots els Testimonis tenen les mateixes creences. I s’esforcen per no fer distincions socials, ètniques, racials ni de classes. Aquesta unitat no implica uniformitat. Cada Testimoni ha de prendre les seves decisions basades en la seva consciència educada per la Bíblia.

S’esforcen per mostrar amor altruista. Eviten les pràctiques que desagraden a Déu, entre elles l’ús indegut de la sang mitjançant transfusions . Son pacífics i no van a la guerra, rebutjant positivament tota col·laboració amb activitats militars. Respecten els governs i n’obeeixen les lleis sempre que no estiguin en contra de les normes de Déu. Seguint Jesús, que va dir que els cristians han d’estimar els altres com a ells mateixos i que no han de ser part del món. Per això, intenten fer «el bé a tothom», encara que es mantenen neutrals pel que fa als assumptes polítics. Tot i això, respecten les decisions que prenguin altres persones sobre aquests assumptes.

3.7.4 Les activitats

Els Testimonis de Jehovà es dediquen fonamentalment a la predicació i a fomentar i difondre la lectura de la Bíblia. Tots els Testimonis de Jehovà, inscrits en els seus informes anuals, són també, seguint el llenguatge usat per l’organització, proclamadors (predicadors) actius d’allò que consideren el missatge urgent que cal transmetre a la humanitat. Participen regularment en activitats formals organitzades localment per contactar amb els veïns, però també aprofiten ocasions informals per parlar amb coneguts o simplement amb aquells amb qui es creuen al llarg del dia.

Tots els membres batejats tenen l’obligació de testificar l’existència de Jehovà i donar a conèixer quina és, segons ells, la seva voluntat. S’ofereixen per dur a terme estudis bíblics a domicili, principalment amb l’ajuda de les mateixes publicacions bíbliques preparades a tal efecte. Aquests estudis també s’anuncien en totes les publicacions. A reu del Estat espanyol es fan cursos bíblics i reunions en 28 idiomes i a Catalunya, s’han organitzat grups en 13 diferents llengües, aquesta obra educativa està atesa per voluntaris que han aprés aquets idiomes incloent la llengua de senyes i per sord-cecs.

Els valors i l’educació moral que transmeten els Testimonis Cristians de Jehovà consideren que pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. De fet, alguns dels projectes de l’organització estan orientats a transmetre el seu missatge a col·lectius desafavorits, com ara els presos, les persones nouvingudes o els mariners. Pels primers, l’organització té un programa de visita a centres penitenciaris amb la finalitat de contribuir a la formació moral i espiritual de la població reclusa de tot Catalunya. Pels segons, els Testimonis Cristians de Jehovà tenen un programa de visita a centres d’acollida d’immigrants en situació irregular. I, finalment, pels tercers, estableixen un programa d’evangelització als ports, ja que l’organització considera que els mariners són persones amb qui poden mantenir bones converses des del punt de vista espiritual i moral degut a les llargues temporades que passen embarcats i pel gran respecte que consideren que aquest col·lectiu té a Déu.